Innholdstjenester og underholdning på mobil

Digitalt innhold som man bestiller via telefonen er ofte tjenester som tilbyr spill, nummeropplysning, ringetoner, betaling av avgift, stemmeavgivning og donasjoner til frivillige organisasjoner med mer.

Vær oppmerksom på at innholdstjenester ofte fungerer som abonnement og at dette kan innebære avtaletid og høye kostnader.

Du finner oversikt over alle leverandører av innholdstjenester på https://strex.no/kortnummer-liste
Her finner du de vanligste spørsmål og svar om innholdstjenester.

Hvordan stopper jeg en innholdstjeneste ?
Svar: Send kodeord «STOPP» til avsendernummeret fra der du får innholdstjenesten fra. Du vil motta en bekreftelse fra leverandøren.

Hvordan sperrer jeg for bruk av innholdstjenester?
Svar: Du kan sperre bruk via våre nettsider.

  • Logg inn på minesider (minside.chilimobil.no)
  • Velg det nummeret du vil sperre for
  • Kryss av for 'Sperr CPA' i listen

Ønsker du å åpne for innholdstjenester igjen, kan du fjerne avkryssningen i 'Sperr CPA'. Sperring er gratis. Ønsker du hjelp kan du ringe vårt kundesenter på 915 02445 eller sende mail til kundeservice@chilimobil.no Sperring av fellesfakturerte tjenester gjelder både for SMS og samtaler til 820/829 nummerserier. Du kan selv sperre dette via minside eller kontakte oss via kundesenteret.

Du kan også sette beløpsgrenser for bruk av innholdstjenester. Dette gjør du via minside eller sender oss en mail på kundeservice@chilimobil.no
 
Jeg er ikke enig i beløpet jeg blir fakturert for
Svar: Vi hjelper deg med klagebehandling mot innholdsleverandøren dersom du ønsker dette. Send en epost til kundeservice@chilimobil.no der du forklarer hvilken leverandør og hvilken tjeneste du er uenig i.

Ønsker du å kontakte leverandøren direkte finner du innholdsleverandørens kontaktinformasjon på https://strex.no/kortnummer-liste.