Mobilsvar

Alle Chilimobil kunder kan nå aktivere mobilsvar gratis til ditt kontantkort.

Slik aktiverer du chilimobil Mobilsvar

Aktiver Mobilsvar via minside eller send mail med nummeret ditt til kundeservice@chilimobil.no

Slik slår du av/på viderekobling til Chilimobil MobilSvar:

Slå på MobilSvar: Tast **61*91509001#, trykk ring/send.
Slå av MobilSvar: Tast ##002#, trykk ring/send.

Har du ikke MobilSvar-koden, send SMS med MS til 1999.

Hvordan bruker du Mobilsvar ?

Du kan høre dine beskjeder ved å ringe 91509001. Her får du da
lest opp nye og gamle beskjeder. Du kan også endre menyspråket til engelsk. Det
gjør du ved å logge deg inn her.

Manøvrering i MobilSvar menyen:

 • Tast 1 for å ringe tilbake til nummeret
  beskjeden kommer fra.
 • Tast 2 om du vil høre neste beskjed.
 • Tast 3 om du vil slette beskjeden.
 • Tast 4 om du vil spole bakover i beskjeden.
 • Tast 5 om du vil ha en pause i beskjeden
  (oppheves ved å trykke på en vilkårlig tast).
 • Tast 6 om du vil spole fremover i beskjeden.
 • Tast 7 eller # om du vil høre beskjeden igjen
  (taster du 7 to ganger får du høre forrige beskjed).
 • Tast 8 om du vil høre tidspunktet beskjeden ble
  mottatt og anropsnummeret (hvis nummeret er hemmelig, leses det ikke opp).
 • Tast * for å hoppe ett trinn fremover i menyen.

Hvordan lytte til beskjeder fra en annen telefon?

 • Ring ditt eget mobilnummer og vent til du kommer til din MobilSvar
 • Tast * for å avbryte din velkomsthilsen
 • Tast din personlige MobilSvar-kode og trykk #
 • Hvis du har glemt koden din, tast * og få den tilsendt som SMS til ditt
  mobilnummer eller send

Hvordan legge inn personlig velkomsthilsen?

Ring 915 09 002 fra din mobiltelefon om du vil legge inn ny
eller endre din personlige velkomsthilsen

Hvordan endre tiden før samtalen går til mobilsvar ?

Tast inn følgende kommando på din telefon, og
velg selv hvor lenge det skal ringe før samtalen kobles over til MobilSvar.

Antall sekunder det ringer før samtalen går til
MobilSvar kan være mellom 5 og 30 sekunder, med fem sekunders intervall.

Tastekommando for å endre ringetid forviderekobling

 • Velg mellom 5, 10, 15, 20, 25 og 30 sekunders
  ringetid.
 • Tast **61*91509001**<antall
  sekunder>#
  og trykk på send/ring, for eksempel: **61*91509001**15#
  og send/ring.

Om du skal bruke en eller to stjerner før du
taster inn antall sekunder, avhenger av typen mobiltelefon du har. Du vil få en
feilmelding om du taster feil antall stjerner.

Avansert oppsett

Du kan logge deg inn på avansert oppsett via denne linken