Viderekobling

Har du behov for å viderekoble mobilen av ulike årsaker ligger det en oppskrift på dette her. Husk at det kan bli dyrt å viderekoble telefonen om du er i utlandet!

Viderekobling 

Med viderekobling kan du sette over alle samtaler fra din mobil til et annet nummer eller MobilSvar.

Viderekobling aktiverer du med en tastekommando. Det er ulike tastekommandoer for de forskjellig typene viderekobling. 

 

Viderekoblingskoder

  • Generell viderekobling (viderekobles ved ikke svar etter 20 sek, ved ikke kontakt og ved opptatt): **004*telefonnummer det skal kobles til #, trykk på ring/send
  • Direkte viderekobling (det vil ikke ringe på din egen mobil):**21*telefonnummeret det skal kobles til#, trykk ring/send
  • Viderekobling ved ikke svar, med tidsforsinkelse (antall sekunder det skal ringe før samtalen viderekobles):**61*telefonnummeret det skal kobles til*tid i sekunder(maks 30)#, trykk ring/send
  • Viderekobling ved ikke kontakt (utenfor dekning eller lignende): **62*telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send
  • Viderekobling ved opptatt: **67*telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send

For noen mobiler kan det være nødvendig å taste inn to stjerner foran telefonnummeret det skal viderekobles til. Eksempel:**004**telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send.Slå av viderekobling:

  • Slå av Generell viderekobling: ##002#, trykk ring/send
  • Slå av Direkte viderekobling: ##21#, trykk ring/send
  • Slå av Viderekobling ved ikke svar: ##61#,trykk ring/send
  • Slå av Viderekobling ved ikke kontakt (utenfor dekning eller lignende): ##62#, trykk ring/send
  • Slå av Viderekobling ved opptatt: ##67#, trykk ring/send

Chilimobil tilbyr ikke tjenester som gjør det mulig å avvise anonyme anrop eller hindre viderekobling av samtaler til mobilen.

 

Du betaler vanlig samtalepris for telefoner som blir viderekoblet
Bruk av viderekobling i utlandet kan fort bli kostbart.