Full prisliste for bruk av abonnement i utlandet – klikk her!

  *Alle priser i prislisten er opplyst i norske kroner. 

  **Data i prislisten viser pris i norske kroner per MB.

Abonnement 

 

 
         

Gjelder fra 01.01.2019

Chili 1GB

Chili 3GB

Chili 6GB

Chili 12GB 

Chili
25GB

Chili Fri Data

Månedsavgift (inkl bruk i EU/EØS*) 119kr 199kr 279kr 349kr 399kr 499kr
*Chili Fri Data inkluderer 19 GB data i EU/EØS 
Utover dette koster data i EU 54,34,- per GB
Til EU/EØS fra Norge gjelder egne priser - se priser til utlandet
           
Inkludert minutter/mnd Fri bruk Fri bruk Fri bruk Fri bruk Fri bruk Fri bruk
Inkludert SMS/mnd Fri bruk  Fri bruk Fri bruk Fri bruk Fri bruk Fri bruk
Inkludert Data/mnd (GB)  1  3 6 12  25 Fri bruk
             
Datapakke 1GB   98kr  98kr  98kr  98kr  98kr -
Datapakke 3GB   179kr  179kr  179kr  179kr  179kr -
Datapakke 5GB 239kr 239kr 239kr 239kr 239kr -

BankID

*Egne priser for land uten EU/EØS avtale. 

0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr

Videotelefoni pr min

*Gjelder ikke programmer som: FaceTime, Snapchat, Facebook etc.

2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
Papirfaktura  59kr 59kr 59kr 59kr 59kr 59kr
AvtaleGiro 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr
eFaktura 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr
Epostfaktura 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr

Startpris spesialnummer

           
800-809 xx xxx 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
810-814 xx xxx 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
815 xx xxx 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
820/829 00 xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 01 xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 02 xxx - 829 3x xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820 40 xxx 25 25 25 25 25 25
820 41 xxx 50 50 50 50 50 50
820 42 xxx 75 75 75 75 75 75
820 43 xxx 100 100 100 100 100 100
820 44 xxx 200 200 200 200 200 200
820 45 4xx 25 25 25 25 25 25
820 45 5xx 30 30 30 30 30 30
820 45 6xx - 820 45 999 30 30 30 30 30 30
820 46 4xx 50 50 50 50 50 50
820 46 5xx 60 60 60 60 60 60
820 46 6xx - 820 46 999 50 50 50 50 50 50
820 47 xxx 75 75 75 75 75 75
820 48 xxx 100 100 100 100 100 100
820 49 xxx 200 200 200 200 200 200
829 40 xxx - 829 46 xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
829 47 xxx - 829 48 xxx 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
829 49 xxx 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49
820/829 5xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 6xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 7xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 8xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 9xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
85x xx xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Pris per minutt Spesialnummer            
800-809 xx xxx 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
810-814 xx xxx 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
815 xx xxx 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49
820/829 00 xxx 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
820/829 01 xxx 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99
820/829 02 xxx - 820/829 09 xxx 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
820/829 1x xxx 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49
820/829 2x xxx 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49
820/829 3x xxx 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49
820 4x xxx - 820 49 xxx 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
820/829 5x xxx 11,49 11,49 11,49 11,49 11,49 11,49
820/829 6x xxx 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49
820/829 7x xxx 18,99 18,99 18,99 18,99 18,99 18,99
820/829 8x xxx 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49

820/829 9x xxx

85x xx xxx

29,99

0,89

29,99

0,89

29,99

0,89

29,99

0,89

29,99

0,89

29,99

0,89

3 sifrede nummer Startpris

           
145 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
177 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
175 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Andre 3 sifrede nummer 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

3 sifrede nummer pr minutt

           
145 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
175 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
177 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
Andre 3 sifrede nummer 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

4 sifrede nummer Startpris

           
Opplysningen 1881 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99
Opplysningen Utlandet 1882 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99
Opplysningen 1880 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99
Opplysningen 1888 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99
Opplysningen 1860 Samisk 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99
Opplysning 1890 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99

4 sifrede nummer pr minutt

           
Opplysningen 1881 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99
Opplysningen Utlandet 1882 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99
Opplysningen 1880 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99
Opplysningen 1888 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99
Opplysningen 1860 Samisk 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99
Opplysningen 1890 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99

5 sifrede nummer Startpris

           
Chili Kundeservice (915 02 445) Gratis Gratis Gratis Gratis           Gratis Gratis
5 sifrede nummer 0,99 0,99 0,99 0,99             0,99 0,99

5 sifrede nummer pr minutt

           
Chili Kundeservice (915 02 445) Gratis Gratis Gratis Gratis           Gratis Gratis
5 sifrede nummer 2,99 2,99 2,99 2,99

            2,99

2,99

SMS til 3/4/5-sifrede nummer

       

 

 

Egne priser. Se også tjenesteliste på strex.no/kortnummer-liste

       

 

 

Full prisliste for bruk av abonnement i utlandet – klikk her!