Andre priser 
 
Papirfaktura  49kr
   

Pris for skip og fly

MCP Offshore 4G*
Startpris  0,99
Ringe til Norge/EU  1,29
Ringe til øvrige land i Europa  19,99
Ringe til øvrige land i verden   29,99
Mottak av samtaler  1,29
Sende SMS  5,00
Motta SMS  0,00 
Sende MMS  10,00
Motta MMS  5,00
Datatrafikk (per Mb)  1,99
*) Samtaler takseres per minutt. Datatrafikk takseres per byte.

 

MCP skip Norden*
Startpris   -
Ringe til Norge EU  12,99
Ringe til øvrige land i Europa  19,99
Ringe til resten av verden  29,99
Mottak av samtaler  12,99
Sende SMS  5,00
Motta SMS  0,00 
Sende MMS  10,00
Motta MMS  5,00
Datatrafikk (per Mb)  59,00
*) Samtaler takseres per minutt. Datatrafikk takseres per byte.

 

MCP fly*
Startpris   -
Ringe til Norge EU  9,99
Ringe til øvrige land i Europa  9,99
Ringe til resten av verden  19,99
Mottak av samtaler  9,99
Sende SMS  5,00
Motta SMS  0,00 
Sende MMS  10,00
Motta MMS  10,00
Datatrafikk (per Mb)  39,00
*) Samtaler takseres per minutt. Datatrafikk takseres per byte.

 

MCP skip, resten av verden*
Startpris   -
Ringe til Norge EU  51,00
Ringe til øvrige land i Europa  51,00
Ringe til resten av verden  51,00
Mottak av samtaler  51,00
Sende SMS  5,00
Motta SMS  0,00 
Sende MMS  10,00
Motta MMS  5,00
Datatrafikk (per Mb)  59,00
*) Samtaler takseres per minutt. Datatrafikk takseres per byte.

MCP Satelitt*
Startpris   -
Ringe til Norge EU  39,00
Ringe til øvrige land i Europa  39,00
Ringe til resten av verden  39,00
Mottak av samtaler  39,00
Sende SMS  5,00
Motta SMS  0,00 
Sende MMS  -
Motta MMS  -
Datatrafikk (per Mb)  -
*) Samtaler takseres per minutt. Datatrafikk takseres per byte.