Mobilsvar

 

Alle Chilimobil kunder kan aktivere mobilsvar gratis!

HVORDAN RINGE DIN SVARER

Personsvar-nummeret til Chilimobil er 921 00 000. Dette nummeret er felles for alle som har abonnement hos Chilimobil. Ved å ringe dette nummeret fra din egen mobil, kommer du rett til din private personsvartjeneste.

1  Lagre personsvarnummeret inn på 1-tasten: Hold 1-tasten inne, taste inn +47 921 00 000 og lagre.

2  For å ringe personsvar direkte: Hold 1-tasten inne i noen sekunder.

3  Telefonen ringer da automatisk opp din personsvarer og spiller av meldingene dine.

 

Hurtigtaster for å spille av Personsvar

Tips: Du kan trykke mens du lytter til meldinger

 • Valg 1 - Spol 8 sekunder tilbake
 • Valg 3 - Spol 8 sekunder frem
 • Valg 5 - Slett melding
 • Valg 6 - Neste melding
 • Valg 7 - Pause, tast 7 for å fortsette igjen
 • Valg 11 - Spol til begynnelsen av meldingen
 • Valg 33 - Spol til slutten av meldingen


RINGE PERSONSVAR FRA EN ANNEN TELEFON


Når du skal ringe Personsvar fra en annen telefon enn din egen må
du taste en personlig PIN-kode. Har du ikke opprettet egen kode er standardkoden 1993.


Slik går du fram:

1  Ring +47 921 00 001

2  Tast inn ditt telefonnummer, avslutt med *

3  Mens du hører velkomstmeldingen din; trykk * for å komme til innlogging. Du blir da spurt om å taste din PIN-kode (første gang du logger inn er koden 1993)

4  Tast inn kode og avslutt med * for å høre på talemeldingene dine


Endre PIN-kode

Når du skal ringe Personsvar fra utlandet, eller fra en annen telefon enn din egen, må du bruke PIN-kode. For å endre kode kan du følge en av løsningene under:

1  Fra Norge ring 921 00 000. Tast #34. Nå blir du bedt om å taste ny kode.

2  Bruker du Visual Voicemail for iPhone så kan du i menyen bytte PIN.


LAG PERSONLIG VELKOMSTHILSEN


Leser du inn din egen personlige velkomsthilsen på svareren, øker sjansene for at venner og bekjente legger igjen en beskjed. De som ringer vet at de er kommet til rett person, og vil i større grad velge å legge igjen en beskjed.


Slik gjør du:

1  Ring personsvarnummer +47 921 00 000

2  Tast 3 for personlig oppsett

3  Tast 1 for Velkomsthilsen

4  Les inn din hilsen

5  Bekreft med * (stjerne)

6  Tast 2 for å lagre meldingen

Personlig velkomsthilsen er din normale velkomstmelding som spilles av når du ikke er tilgjengelig. Ring 921 00 501 for å legge inn Personlig velkomsthilsen direkte.

Opptatthilsen spilles av når du trykker "legg på knappen" på din mobil. Ring 921 00 502 for å legge inn Opptatthilsen direkte.

Spesialhilsen er en midlertidig hilsen som overstyrer alle andre velkomsthilsener du måtte ha lest inn (normal, opptatt eller internasjonal). Denne kan brukes når du f.eks. er syk, på kurs eller på ferie. Når Spesialhilsen er lest inn og aktivert, får du en påminnelse om dette når du ringer din egen svarer. Når du sletter din Spesialhilsen vil din Normalhilsen igjen spilles av. Ring 921 00 500 for å legge inn Spesialhilsen direkte.

Internasjonal hilsen kan du lese inn på f.eks engelsk. Når det kommer anrop til din Personsvar fra et utenlandsk nummer, vil din Internasjonale hilsen avspilles automatisk. Ring 921 00 503 for å legge inn Internasjonal hilsen direkte.


HVORDAN VIDEREKOBLE TELEFONEN

Chilimobil aktiverer automatisk viderekobling fra din mobiltelefon til din personsvarer når mobiltelefonen er slått av, opptatt eller utenfor dekning. Du kan også velge å viderekoble manuelt. Da benytter du disse tastevalgene:

 • Viderekoble alle samtaler: Tast 21
 • Viderekoble når du ikke svarer: Tast 61
 • Viderekoble når det er opptatt:  Tast 67
 • Viderekoble når det av andre grunner ikke oppnås kontakt med din mobiltelefon: Tast 62


Slik gjør du:

 • Tast **Viderekoblingstype (tallkode)*telefonnummer du skal viderekoble til **ønsket tid (5-30 sek)#ring (grønn tast).

- Ved viderekobling av alle samtaler (tast 21), kan man ikke legge inn sekundverdi (5-30 sek). Kode vil derfor bli slik: **21*nummer#

- Du ønsker f.eks å sette et anrop til svareren dersom du ikke svarer innen 10 sekunder. Da taster du: **61*92100000**10# og ring (grønn tast).

- Du sletter alle viderekoblinger / deaktiverer personsvar ved å taste:  ##002#send


RINGE PERSONSVAR FRA UTLANDET

Når du skal ringe Personsvar fra utlandet må du taste en personlig PIN-kode.

Slik gjør du:

1  Ring +47 921 00 000 som normalt

2  Du blir da spurt om å taste din PIN-kode

3  Tast inn din kode og avslutt med * for å høre på talemeldingene dine


Hvordan lytte til talemeldinger i utlandet uten PIN-kode


Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det at alle benytter PIN-kode når man ringer til sin talepostkasse fra utlandet. Det finnes for øvrig noen alternativer for å kunne avlytte talemeldingene:

1  Er du bruker av Visual Voicemail slipper du å taste kode når du lytter til talemeldingene via klienten på telefonen

2  Er du bruker av Personsvar Pluss kan du sette opp kopi av talemeldinger til e-post for så å lytte til meldingene ved å laste ned e-posten til telefonen

Har du Personsvar Direkte vil du få talemeldingen levert som MMS til din te