Utenlandspriser

{{country.name}}

Fast telefon Mobil SMS MMS Oppstart
Kontantkort {{ country.prepaid.fixed | currency:"kr" }} {{ country.prepaid.mobile | currency:"kr" }} {{ country.prepaid.sms | currency:"kr" }} {{ country.prepaid.mms | currency:"kr" }} {{ country.prepaid.callSetup | currency:"kr" }}
Abonnement {{ country.postpaid.fixed | currency:"kr" }} {{ country.postpaid.mobile | currency:"kr" }} {{ country.postpaid.sms | currency:"kr" }} {{ country.postpaid.mms | currency:"kr" }} {{ country.postpaid.callSetup | currency:"kr" }}

Prisplan

Chili Kontant

Chili Europa

Chili 38 (utgått)

Ladevalør (* oppgitt pris i 30 dager) 0 149 249 399   -
Fast månedstrekk - - - -   -
Startpris pr/samtale 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,38
Samtalepris            
- eget nett 0,69 0,69 0,69 0,09 0,69 0,38
- andre chili mobil kunder 0,69 0,69 0,69 0,09 0,69 0,38
- andre nett 0,69 0,69 0,69 0,09 0,69 0,38
- til fastnett 0,69 0,69 0,69 0,09 0,69 0,38
SMS 0,59 0,59 0,59 0,59 0,69 0,38
MMS 1,29 1,29 1,29 1,29 1,49 1,29
 Data/MB 15 kr 15 kr 15 kr 15 kr 0,99 3,99
Makspris Data pr dag 15 kr 15 kr 15 kr 15 kr   -
Makspris per måned  - - - -   -
Inkludert minutter/mnd - - - - -  
Inkludert SMS/mnd - - - -   -
Inkludert MMS Data /mnd - - - -   -
Inkludert oppstart i pakken - - - - - -
Mobilsvar Oppstart 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Mobilsvar pr min 0 0 0 0 0 0
Videotelefoni oppstart 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
Videotelefoni pr min 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

Startpris spesialnummer

           
800 - 809 xx xxx 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
810-814 xx xxx 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
815 xx xxx 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
820/829 00 xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 01 xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 02 xxx - 829 3x xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820 40 xxx 25 25 25 25 25 25
820 41 xxx 50 50 50 50 50 50
820 42 xxx 75 75 75 75 75 75
820 43 xxx 100 100 100 100 100 100
820 44 xxx 200 200 200 200 200 200
820 45 4xx 25 25 25 25 25 25
820 45 5xx 30 30 30 30 30 30
820 45 6xx - 820 45 999 30 30 30 30 30 30
820 46 4xx 50 50 50 50 50 50
820 46 5xx 60 60 60 60 60 60
820 46 6xx - 820 46 999 50 50 50 50 50 50
820 47 xxx 75 75 75 75 75 75
820 48 xxx 100 100 100 100 100 100
820 49 xxx 200 200 200 200 200 200
829 40 xxx - 829 46 xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
829 47 xxx - 829 48 xxx 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
829 49 xxx 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49
820/829 5xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 6xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 7xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 8xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 9xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
85x xx xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

Pris per minutt Spesialnummer

           
800-809 xx xxx 0,99
0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
810-814 xx xxx 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
815 xx xxx 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49
820/829 00 xxx 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
820/829 01 xxx 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99
820/829 02 xxx - 820/829 09 xxx 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
820/829 1x xxx 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49
820/829 2x xxx 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49
820/829 3x xxx 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49
820 4x xxx - 820 49 xxx 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
820/829 5x xxx 11,49 11,49 11,49 11,49 11,49 11,49
820/829 6x xxx 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49
820/829 7x xxx 18,99 18,99 18,99 18,99 18,99 18,99
820/829 8x xxx 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49
820/829 9x xxx 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99

3 sifrede nummer Startpris

           
145 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
177 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
175 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Andre 3 sifrede nummer 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

3 sifrede nummer pr minutt

           
145 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
175 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
177 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
Andre 3 sifrede nummer 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

4 sifrede nummer Startpris

           
Opplysningen 1881 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Opplysningen Utlandet 1882 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Opplysningen 1880 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Opplysningen 1883 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59
Opplysningen 1860 Samisk 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Opplysning 1890 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

4 sifrede nummer pr minutt

           
Opplysningen 1881 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Opplysningen Utlandet 1882 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Opplysningen 1880 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Opplysningen 1888 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Opplysningen 1860 Samisk 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
Opplysningen 1890 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
5 sifrede nummer Startpris            
Chili Kundeservice (02445) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Andre 5 sifrede nummer 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

5 sifrede nummer pr minutt

           
Chili Kundeservice (02445) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Andre 5 sifrede nummer 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

Abonnement 

 

 
       

 

Basis

Small

Medium

Large 

X-Large

Månedsavgift  69kr 189kr 249kr 298kr 499kr
Med bruk inkl i EU/EØS  119kr 239kr 298kr 349kr 549kr
Inkludert minutter/mnd 120 Fri bruk Fri bruk Fri bruk Fri bruk
Inkludert SMS/mnd 130 Fri bruk Fri bruk Fri bruk Fri bruk
Inkludert MMS/mnd 5 Fri bruk Fri bruk Fri bruk Fri bruk
Inkludert Data/mnd (MB) 250 2000 5000 10000 25000
Samtalepris utover inkludert           
- eget nett 0,59        
- andre chili mobil kunder 0,59        
- andre nett 0,59        
- til fastnett 0,59        
SMS 0,89        
MMS 2,49        
 Data/MB 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
Makspris per måned Dataforbruk  499 499 499 499 499
BankID 0 0 0 0 0
Videotelefoni oppstart 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
Videotelefoni pr min 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
Papirfaktura  49kr 49kr 49kr 49kr 49kr
Startpris spesialnummer          
800-809 xx xxx 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
810-814 xx xxx 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
815 xx xxx 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
820/829 00 xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 01 xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 02 xxx - 829 3x xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820 40 xxx 25 25 25 25 25
820 41 xxx 50 50 50 50 50
820 42 xxx 75 75 75 75 75
820 43 xxx 100 100 100 100 100
820 44 xxx 200 200 200 200 200
820 45 4xx 25 25 25 25 25
820 45 5xx 30 30 30 30 30
820 45 6xx - 820 45 999 30 30 30 30 30
820 46 4xx 50 50 50 50 50
820 46 5xx 60 60 60 60 60
820 46 6xx - 820 46 999 50 50 50 50 50
820 47 xxx 75 75 75 75 75
820 48 xxx 100 100 100 100 100
820 49 xxx 200 200 200 200 200
829 40 xxx - 829 46 xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
829 47 xxx - 829 48 xxx 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
829 49 xxx 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49
820/829 5xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 6xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 7xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 8xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 9xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
85x xx xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Pris per minutt Spesialnummer          
800-809 xx xxx 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
810-814 xx xxx 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
815 xx xxx 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49
820/829 00 xxx 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
820/829 01 xxx 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99
820/829 02 xxx - 820/829 09 xxx 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
820/829 1x xxx 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49
820/829 2x xxx 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49
820/829 3x xxx 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49
820 4x xxx - 820 49 xxx 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
820/829 5x xxx 11,49 11,49 11,49 11,49 11,49
820/829 6x xxx 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49
820/829 7x xxx 18,99 18,99 18,99 18,99 18,99
820/829 8x xxx 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49
820/829 9x xxx 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99

3 sifrede nummer Startpris

         
145 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
177 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
175 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Andre 3 sifrede nummer 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

3 sifrede nummer pr minutt

         
145 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
175 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
177 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
Andre 3 sifrede nummer 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99

4 sifrede nummer Startpris

         
Opplysningen 1881 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Opplysningen Utlandet 1882 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Opplysningen 1880 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Opplysningen 1883 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59
Opplysningen 1860 Samisk 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Opplysning 1890 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

4 sifrede nummer pr minutt

         
Opplysningen 1881 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Opplysningen Utlandet 1882 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Opplysningen 1880 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Opplysningen 1888 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Opplysningen 1860 Samisk 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
Opplysningen 1890 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5

5 sifrede nummer Startpris

         
Chili Kundeservice (02445) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Andre 5 sifrede nummer 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

5 sifrede nummer pr minutt

         
Chili Kundeservice (02445) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Andre 5 sifrede nummer 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

 

Andre priser 
 
Papirfaktura  49kr
   

Pris for skip og fly

MCP Offshore 4G*
Startpris  0,99
Ringe til Norge/EU  1,29
Ringe til øvrige land i Europa  19,99
Ringe til øvrige land i verden   29,99
Mottak av samtaler  1,29
Sende SMS  5,00
Motta SMS  0,00 
Sende MMS  10,00
Motta MMS  5,00
Datatrafikk (per Mb)  1,99
*) Samtaler takseres per minutt. Datatrafikk takseres per byte.

 

MCP skip Norden*
Startpris   -
Ringe til Norge EU  12,99
Ringe til øvrige land i Europa  19,99
Ringe til resten av verden  29,99
Mottak av samtaler  12,99
Sende SMS  5,00
Motta SMS  0,00 
Sende MMS  10,00
Motta MMS  5,00
Datatrafikk (per Mb)  59,00
*) Samtaler takseres per minutt. Datatrafikk takseres per byte.

 

MCP fly*
Startpris   -
Ringe til Norge EU  9,99
Ringe til øvrige land i Europa  9,99
Ringe til resten av verden  19,99
Mottak av samtaler  9,99
Sende SMS  5,00
Motta SMS  0,00 
Sende MMS  10,00
Motta MMS  10,00
Datatrafikk (per Mb)  39,00
*) Samtaler takseres per minutt. Datatrafikk takseres per byte.

 

MCP skip, resten av verden*
Startpris   -
Ringe til Norge EU  51,00
Ringe til øvrige land i Europa  51,00
Ringe til resten av verden  51,00
Mottak av samtaler  51,00
Sende SMS  5,00
Motta SMS  0,00 
Sende MMS  10,00
Motta MMS  5,00
Datatrafikk (per Mb)  59,00
*) Samtaler takseres per minutt. Datatrafikk takseres per byte.

MCP Satelitt*
Startpris   -
Ringe til Norge EU  39,00
Ringe til øvrige land i Europa  39,00
Ringe til resten av verden  39,00
Mottak av samtaler  39,00
Sende SMS  5,00
Motta SMS  0,00 
Sende MMS  -
Motta MMS  -
Datatrafikk (per Mb)  -
*) Samtaler takseres per minutt. Datatrafikk takseres per byte.Pris for samtaler i EU og verden forøvrig abonnement (Gjelder fra 15.mai 2016) Se egne priser for kontantkort nederst

 Soner            
 Sone 1: EU / Norden
Sone 2: USA, Sveits, Serbia og Montenegro
Sone 3: Australia, Bangladesh, Brazil, Canada, Cape Verde, Chile, China, Ecuador, Faero Island, Greenland, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Israel, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, Myanmar, New Zealand, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Peru, Russia, Singapore, South Africa, Sri Lanka,Thailand,Turkey, Ukraine og Uruguay
Sone 4: Øvrige land
Kunder av Nye Fastpris Europa etter 15.mai 2016 har inkludert tale, sms og data i pakken i EU/EØS. Forbruk utover innhold i pakken taksteres som normalt.         
             

 

Utgående

Mottak

 

 

 

 

Fra Sone

         
Sone 1 0,52 0,11        
Sone 2 2,49 2,49        
Sone 3 5,99 5,99        
Sone 4 14,99 14,99        
- Samtaler i Norden og EU takseres per sekund. For utgående samtaler er      
det minumumtakst på 30 sekunder          
- Samtaler i Europa takseres per påbegynt minutt        
- Samtaler til Premium Rate nummer blir taksert som til utenfor Europa      
- Prisen for å ringe et spesialnummer til utlandet er vanlig pris til det landet det gjelder, i tillegg til vanlig pris til spesialnummeret.
             

Pris for SMS i Norden, EU og Europa

     
             

 

Utgående

Mottak

 

 

 

 

Fra Sone

         
Sone 1 0,20 0,00       -
Sone 2 2,49 0,39       -
Sone 3 2,49 2,49       -
Sone 4 3,99 3,99       -
- SMS takseres per melding          
             

Pris for MMS i Norden, EU og Europa

     
             

 

MMS

 

       

Fra Sone

Til alle land

Mottak

       
Sone1 0,20 0,20        
Sone2 4,99 2,49        
Sone3 4,99 2,49        
Sone4 4,99 2,49        
             

Pris for pakkedata i Norden, EU og Europa

     
             

 

Pakkedata per MB

         

Fra Sone

 

         
Sone1 0,49kr           
Sone2 1,99kr           
Sone3 9,99kr           
Sone4 19,99kr          
             
- MMS takseres per melding          
- Datatrafikk takseres per byte          
   Priser kontantkort          
   Utgående samtaler  mottak        
Sone 1 1,26 0,13        
Sone 2            
Sone 3            
Sone 4            
SMS 0,69          
MMS            
Pakkedata/MB 0,69          

Pris for satellitt

 DestinasjonOppkoblingTil satellittMottak
Emsat  0,99  37,86  -
2 Globalstar. Gateway: Brasil   0,99  31,72  -
3 Globalstar. Gateway: USA  0,99 1,71 1,20
4 Globalstar. Gateway: Canada  0,99 1,64  1,12 
5 Globalstar. Gateway: Australia  0,99 3,44  2,56 
6 Globalstar. Gateway: Argentina  0,99 8,79  7,90 
7 Globalstar. Gateway: France  0,99 4,10  3,21 
8 Globalstar. Gateway: Italy  0,99 4,20  3,32 
9 Inmarsat A/AERO  0,99 51,01 
10 Inmarsat M+B  0,99 41,75 
11 Iridium 8816  0,99 35,40 
12 Iridium 8817  0,99 39,46 
13 Maritime Communication Partners  0,99 18,99  18,99 
  special price in Scandinavia  0,99 11,99  11,99 
14 Thuraya  0,99 22,81  22,81 
15 Aeromobile  0,99 - 40,29